Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 2005 Yılı 1. Cildi 49. Sayısı

Alan: Tür: Hakemli Dergi
Çalışmanın Değişen Anlamı ve Çalışmaya İlişkin Yeni Trendler Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1304-0103
E-ISSN 2548-0405
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Aşkın KESER
Kurum(lar)
Görüntülenme 1467
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Çalışmanın Değişen Anlamı ve Çalışmaya İlişkin Yeni Trendler
Özet

“Çalışma”, yaşamın sürekliliğini sağlayan sosyal bir faaliyet olarak, geçmişi insanlığın varoluşuna kadar uzanan, insan yaşamının en merkezi alanlarından biridir. Çalışmanın anlamı, birey açısından yüzyıllardır farklılaşsa da, 20. yüzyılın son çeyreğine kadar bireyin merkezi yaşam ilgisi olmayı sürdürmüştür. İşlerin bilgisayar teknolojileri ile gerçekleştirilmeye başlanması, düşük vasıf gerektiren işleri ortadan kaldırmakta, yüksek vasıflı çalışan grubun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu yeni grubun çalışmaya yönelik tutumu, daha az vasıflı işgücüne göre farklılık göstermektedir. Diğer bir ifade ile yüksek vasıflı işgücünün “çalışma” ya yüklediği anlamın geleneksel çalışana göre oldukça farklı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla “çalışma”nın bireyler açısından anlamında önemli düzeyde farklılaşmaların yaşandığı bir dönem söz konusudur. Dolayısıyla bireylerin çalışmaya yükledikleri anlamda değişimlere tanık olunmaktadır. Bu çalışmada çalışmanın birey açısından değişen anlamı ve çalışmaya ilişkin yeni trendleri sorgulanmaktadır.