Dergi Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod şeklinde yayınlanır
Görüntülenme 3516
Paylaşım
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 21. sayısında yer alan makaleler

Basın Sanayiinde Çalışma Mevzuatı Prensipleri

Yazar(lar): Suphi Okay

İndir  Özet  Detay İletişim 

Gelişmekte Olan Ülkelerin İşçi Hareketlerinde Entellektüellerin Rolü

Yazar(lar): Toker DERELİ

İndir  Özet  Detay İletişim 

Gelişmiş Ülkelerde Sendikaların Günümüzdeki Bazı Meseleleri

Yazar(lar): Orhan TUNA

İndir  Özet  Detay İletişim 

Grev ve Lokavt Tatbikatının Günümüzdeki Problemleri

Yazar(lar): Kemal OĞUZMAN

İndir  Özet  Detay İletişim 

İşçilerin Sendika Faaliyetlerine İştiraki

Yazar(lar): N. Sheth

İndir  Özet  Detay İletişim 

İşgücünün Eğitilmesi ve İş Piyasasının Tanzimindeki Rolü

Yazar(lar): S. Zaim

İndir  Özet  Detay İletişim 

Karabük'te 440 Sayılı Kanunun Tatbikatı ile İlgili Meseleler

Yazar(lar): Hüseyin Kaba

İndir  Özet  Detay İletişim 

Keban Barajının İnşası Dolayısıyla Açıkta Kalan Halkın İskan ve İstihdamı

Yazar(lar): Turan Ersoy

İndir  Özet  Detay İletişim 

Ortak Pazarda Emek Piyasası ve Çalışanlar Arası Hareket Serbestliği

Yazar(lar): Ali Yüksel

İndir  Özet  Detay İletişim 

Otomasyonun Sosyal ve Ekonomik Yönleriyle İlgili Bibliyografya

Yazar(lar): Nusret EKİN

İndir  Özet  Detay İletişim