Dergi Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod şeklinde yayınlanır
Görüntülenme 3516
Paylaşım
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 48. sayısında yer alan makaleler

“Kar Gütmeyen Kuruluşlar” (KGK) ve Sosyal Refah'ın Sağlanmasında Artan Rolü

Yazar(lar): Süleyman Özdemir

İndir  Özet  Detay İletişim 

Avrupa Birliği'ne Aday Doğu Avrupa Ülkelerinde Sosyal Diyalog: AB ile Bütünleşme Süreci Açısından Bir Değerlendirme

Yazar(lar): Zeki Parlak

Özet  Detay İletişim 

Dünden Bugüne Kamu Kesiminde İstihdam ve Ücretler

Yazar(lar): Arif KAPANOĞLU

İndir  Özet  Detay İletişim 

Emek Piyasalarini Düzenleyen Uluslararasi Normlar

Yazar(lar): Ömer Ali SAYIN

İndir  Özet  Detay İletişim 

Farklılaştıran ve Ayrıştıran Bir Mekanizma Olarak Kentleşme

Yazar(lar): Nail YILMAZ

İndir  Özet  Detay İletişim 

Grundlagen und Mechanismen des Türkischen Tarifvertragssystems im Hintergrund der Historischen Entwicklung

Yazar(lar): Alpay HEKİMLER

İndir  Özet  Detay İletişim 

İşsizliğin Sosyo-Psikolojik Sonuçları: Sosyo-Demografik Özeliklere Göre Bireylerin Tutumları (Bir Alan Araştırması)

Yazar(lar): Tuncay YILMAZ, Fatma Fidan, Veli KARATAŞ

İndir  Özet  Detay İletişim 

Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması

Yazar(lar): Ahmet Kesik

İndir  Özet  Detay İletişim 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ve Kamu Personel Rejimi

Yazar(lar): Sami EVREN

İndir  Özet  Detay İletişim 

Kent Yönetimi, Kentlileşme ve Göç: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yazar(lar): Muharrem Es, Hamza Ateş

İndir  Özet  Detay İletişim