Dergi Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod şeklinde yayınlanır
Görüntülenme 3516
Paylaşım
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 52. sayısında yer alan makaleler

BİLGİ ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞANLARIN DEĞİŞEN VASIF PROFİLİ VE UNILEVER (TÜRKİYE) ÖRNEĞİ

Yazar(lar): Halil Zaim

İndir  Özet  Detay İletişim 

BİLGİ TOPLUMU ve BİLGİ İŞÇİSİ BAĞLAMINDA ÇAĞRI MERKEZLERİ: EMEK SÜRECİ, İŞ ve İSTİHDAM

Yazar(lar): Zeki Parlak, Başak ÇETİN

İndir  Özet  Detay İletişim 

İ.Ü. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün Tarihçesi ve Gelişimi

Yazar(lar): Sabahattin ZAİM

İndir  Özet  Detay İletişim 

İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk: (Bir Alan Araştırması)

Yazar(lar): Tekin AKGEYİK

İndir  Özet  Detay İletişim 

KADIKÖY’ÜN NÜFUS ve EĞİTİM YAPISI (Türkiye ve İstanbul Karşılaştırmalı)

Yazar(lar): Sedat Murat

İndir  Özet  Detay İletişim 

Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Özel Bir Proje: Vakıf Evleri

Yazar(lar): İmren AYKUT

İndir  Özet  Detay İletişim 

SELÇUKLU VE OSMANLI ANADOLU'SUNDA AHİLİĞİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞİM SÜRECİ

Yazar(lar): Namık TURAN

İndir  Özet  Detay İletişim 

TÜCCAR SINIFIN PROTESTAN HAREKETİ DESTEKLEMESİNİN MASLOW'UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ YAKLAŞIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar(lar): Umut OMAY

İndir  Özet  Detay İletişim 

TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNİN İŞGÜCÜ GÖÇÜ, SERBEST DOLAŞIM VE SOSYAL GÜVENLİK BOYUTU

Yazar(lar): Gürol ÖZCÜRE

İndir  Özet  Detay İletişim 

TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇE KATILANLARIN KENT YAŞAMINA ve KENTSEL EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

Yazar(lar): Mustafa Öztürk Akçaoğlu

İndir  Özet  Detay İletişim