İş'te Davranış Dergisi 2. Sayısı (6/2017)

Alan: İşletme, İnsan Kaynakları Tür: Hakemli Dergi
Çalışanların Ses Çıkarma Davranışının Zaman Hırsızlığına Olan Etkisi Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Dosya Sayıyı İndir
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Adem Ergül, Cihat Kartal, İsmail Gökdeniz
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Çalışanların Ses Çıkarma Davranışının Zaman Hırsızlığına Olan Etkisi
Özet

Amaç :  Araştırmanın amacı ses çıkarma ve çalışanların zaman hırsızlığı davranışı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.

Tasarım/Yöntem: Niceliksel araştırma yöntemleriyle kolayda örneklem yoluyla Sinop il ve ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 189  kamu çalışanı üzerinde yapılmıştır. Toplanan anketler öncelikle geçerlik ve güvenirlik analizine tabi tutulduktan sonra  tanımlayıcı istatistik, korelasyon ve regresyon testleri uygulanmıştır.

Sonuçlar:  Analiz sonuçlarına göre İşgören sesliliği olgusunun zaman hırsızlığını olumsuz ve anlamlı olarak etkilediği ortaya çıkmıştır (R²=0,078, β=-0,171 ve p < 0.01) .

Özgün Değer:   Çalışanların ses çıkarma davranışının zaman hırsızlığına olan etkisi adlı araştırma sayesinde literatürde giderek daha fazla önem kazanan pozitif psikolojinin önemli konularından işgören sesliliğinin somut sonuçlarını ortaya koyması açısından önemlidir.

193