Alan: Tür: Hakemli Dergi
BRICS Ülkelerinde Kamu Sağlık Harcamaları Etkinliğinin Belirleyicileri Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Seyfettin ARTAN Pınar HAYALOĞLU Selim Koray DEMİREL
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
BRICS Ülkelerinde Kamu Sağlık Harcamaları Etkinliğinin Belirleyicileri
Özet

Kamu harcamalarında etkinliğin sağlanması, ekonomideki kıt kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve

böylece toplum refahının maksimize edilmesi bakımından önem arz etmektedir. Benzer şekilde, kamunun yaptığı

sağlık harcamalarının toplumsal yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemesi bu yatırımlardan sağlanacak etkinliğe

bağlıdır. Bu çalışmada, kamu sağlık harcamaları etkinliğinin belirleyicileri 2000-2013 döneminde BRICS ülkeleri

için araştırılmıştır. Bu doğrultuda kamu sağlık harcamalarının etkinliğini belirlemek üzere öncelikle Veri Zarflama

Analizi (VZA) kullanılmış, daha sonra kamu sağlık harcamalarının etkinliğini belirleyen ekonomik ve kurumsal

faktörler Logit ve Tobit regresyon modelleri ile araştırılmıştır. Analizler sonucu elde edilen bulgulara göre BRICS

ülkelerinde; işsizlik oranı, enflasyon oranı, yatırım harcamaları ve yolsuzluk değişkenleri kamunun sağlık

sektöründe yaptığı yatırım harcamalarının etkinliğinin önemli birer belirleyicisidir.