İş,Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 11. Sayısı (2005)

Alan: İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri Tür: Hakemli Dergi
Bilgi Yönetiminde Liderliğin Rolü: Kapadokya Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kobi’lerde Bir Araştırma Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1303-2860
E-ISSN -
Periyod 3 ayda bir yayınlanır
Dosya Sayıyı İndir
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Doç.Dr.Selen DOĞAN, Araş.Gör.Selçuk KILIÇ
Kurum(lar) Niğde Üniversitesi İİBF, Aksaray Üniversitesi
Görüntülenme 1238
Paylaşım
Bilgi Yönetiminde Liderliğin Rolü: Kapadokya Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kobi’lerde Bir Araştırma
Özet

Bilgi yönetimi sürecinde liderlik, grup amaçlarını ya da örgütsel hedefleri başarmak için gereksinim duyulan öğrenme süreçlerinde, diğer grup üyelerinin desteklendiği bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreç içerisinde liderin öncelikli görevi, örgütün bilgi varlıklarını harekete geçirerek bilgiden yarar sağlayabilmektir. Bilgi yönetiminde işletmelerin başarısı, lider/yöneticilerin değişime ayak uydurabilmeleri ve aynı zamanda liderlik özelliklerine sahip olmaları ile mümkün olabilecektir. İşletmelerin bilgi yönetimi uygulamasında başarı sağlayabilmeleri için; işletme içinde güven ortamının yaratılması, işletmenin bilgi vizyonunun belirlenmesi, hedef odaklı bir bilgi yönetim stratejisinin izlenmesi, işletme süreçlerine ve faaliyet alanına uygun teknolojilerin seçilip yerleştirilmesi, çalışanların bilgi paylaşımının kolaylaştırılması, performans ve bilgi paylaşımının ödüllendirilmesi, bilgi yönetiminin iç süreçlere yerleştirilmesi ve destekleyici bir alt yapının oluşturulması gerekmektedir. Çalışmada, bilgi yönetiminde liderliğin rolü ve önemi ortaya konulmakta, bilgi yönetiminin başarısı için gerekli liderlik rollerinin neler olduğu açıklanmaya çalışılmaktadır. Uygulama kısmında ise, Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde bilgi yönetimi uygulamaları ve liderlik ilişkisi konu edilmektedir. Bu çerçevede, işletmelerin bilgi yönetimi uygulamasında nasıl başarı elde edebileceklerine ve sorunlarını aşmaları için bilgi yönetimini bir strateji olarak nasıl kullanabileceklerine ilişkin öneriler sunulmaktadır.

193