Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 2005 Yılı 1. Cildi 49. Sayısı

Alan: Tür: Hakemli Dergi
Bankacılıkta Stres Sorunu: Stres Düzeyi, Kaynakları ve Başa Çıkma Yolları Üzerine Bilecik'te Bir Araştırma Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1304-0103
E-ISSN 2548-0405
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Muzaffer AYDEMİR
Kurum(lar)
Görüntülenme 590
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Bankacılıkta Stres Sorunu: Stres Düzeyi, Kaynakları ve Başa Çıkma Yolları Üzerine Bilecik'te Bir Araştırma
Özet

Bu araştırmanın temel amacı, bankacılık sektöründeki yönetici ve çalışanların stres düzeylerini, stres kaynaklarını ve stresle başa çıkma yollarını ortaya koymaktır. Bu amaçla, Bilecik ilinde faaliyet gösteren beş bankanın şube yöneticileri ve çalışanları üzerinde bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları, yönetici ve çalışanların streslerinin, sağlık ve verimlilik açısından en elverişli düzeyde olduğunu; fiziksel stres kaynaklarının yönetici ve çalışanlar üzerinde diğer stres kaynaklarına oranla daha etkili olduğunu ve yönetici ve çalışanların stresle başa çıkmada, “sorun odaklı yaklaşımı” tercih ettiklerini göstermektedir.