Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 2005 Yılı 1. Cildi 49. Sayısı

Alan: Tür: Hakemli Dergi
Avrupa Birliğinin Göç Politikası Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1304-0103
E-ISSN 2548-0405
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Ayhan Gencler
Kurum(lar)
Görüntülenme 2046
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Avrupa Birliğinin Göç Politikası
Özet

Avrupa Birliği, uluslararası göç hareketlerinde çekim merkezleri arasında bulunmaktadır. Birliği oluşturan ülkelerin iktisadi-siyasi-sosyal alanlardaki göreceli üstünlüğü bu hareketliliğin yaşanmasının ardındaki temel etmenleri oluşturmaktadır. Birliğin süreç içinde ekonomik işbirliğinden daha ileri aşamalara yönelmiş olması, ülkelerin karşılaştıkları sorunların Birliğin sorunu olarak oluşmasına neden olmaktadır. AB'de yaşanan  göç sorunlarına ilişkin ortak politikalar oluşturma yönünde düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmada da ortak göç düzenlemeleri incelenmektedir.