Konusu Çeviri Olan Makaleler

Luca Pacioli Zamanında Çin’de Muhasebe

Yazar(lar): Assoc. Prof. Song LİMENG, Çeviren: Aydan ÇELENK ÜSTÜN

Arap Dili’nde İkincil İsimler: Anlamları Ve Kullanımları

Yazar(lar): Prof. Mahmud el-HASEN, Çev.: Dr. Murat SULA

Çince Geleneksel Çeviri Düşüncelerinin Birkaç Özelliği

Yazar(lar): Luo AIJUN, Chen MAOXIN, Çeviren: Xing MINGHUA

Duygusal Emek İcra Etmek: Hindistanlı Çağrı Merkezi Çalışanlarının Deneyimleri

Yazar(lar): Premilla D’CRUZ, Ernesto NORONHA, Çev. Fuat MAN

Fars Edebiyatında Tezkire Yazıcılığı Ve Edebiyat Eleştirisi

Yazar(lar): Mahmud FUTÛHÎ, Çeviren: Turgay ŞAFAK

Haber-i Vâhidler

Yazar(lar): James ROBSON, Çev.: Yrd. Doç. Dr. Musa ERKAYA

İmâm Ca’fer Es-Sâdık’ın (a.s.) Fıkhının Fikrî Ve Toplumsal Çerçevesi

Yazar(lar): Dr. Kâsım CÂBİR, Çev.: Dr. Erdoğan SARITEPE

İslam’ın İncelenmesinde Yeni Bir “Din” Kavramına Doğru

Yazar(lar): Jacques WAARDENBURG, Çev.: Yrd. Doç. Dr. Ramazan ADIBELLİ

193