Konusu Kitap Eleştirisi Olan Makaleler

İnsan Doğası Ve Organizasyon Kuramı: Kurumsal Organizasyona Ekonomik Yaklaşım Üzerine

Yazar(lar): Sigmund-Wagner TSUKAMOTO, Hazırlayan: Eren DURMUŞ ARICI

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar

Yazar(lar): Prof. Dr. Birsen GÖKÇE, Meral SAĞIR

Yönetişim Zihniyeti: Türkiye'de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü

Yazar(lar): Sonay BAYRAMOĞLU, İnceleyen Janset ÖZEN AYTEMUR

193