Human Rights Review 12. Sayısı (12/2016)

Alan: Tür: Hakemli Dergi
Apartman Görevlilerinin İnsan Onuruna Yaraşır Bir Konutta Yaşama Hakkı Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1309-9493
E-ISSN -
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Dosya Sayıyı İndir
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Ömer GEDİK
Kurum(lar)
Görüntülenme 70
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Apartman Görevlilerinin İnsan Onuruna Yaraşır Bir Konutta Yaşama Hakkı
Özet

Konut hakkı en temel sosyal
haklardan biridir. Uluslararası belgeler
de asgari yaşam standardının bir parçası
olarak konut hakkını güvence altına
alırlar. Günümüzde, plansız kentleşme
konut hakkı ihlallerinin doğmasına yol
açmaktadır. Ülkemizde yaşanan ekonomik
sosyal ve kültürel değişimler kentlerde yeni
sorunları da beraberinde getirmektedir.
Plansız kentleşme olgusunun meydana
çıkardığı sorunlardan biri de apartman
görevlisi konutlarının asgari yaşam
koşullarının altında olmasıdır. Apartman
görevlisi konutlarının niteliklerinin
ihmal edildiği ve bunların insan onuruna
yaraşır standartların altında olduğu iddia
edilebilir. Rutubetli ve güneş görmeyen
yerlerde aileleriyle birlikte oturmak
zorunda kalan apartman görevlileri,
ikamet ettikleri yerlerin fiziksel ve ruhsal
sağlıklarına olan olumsuz etkilerini her
gün yaşamaktadırlar. Dolayısıyla konut
hakkı, apartman görevlileri için insanca
yaşama ve çalışma hakkının en önemli
göstergelerinden biridir. Devlet bu
konuda yasal mevzuat vasıtasıyla asgari
standartları belirlemeli ve gerekli denetim
ödevini yerine getirmelidir.

193