Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 2005 Yılı 1. Cildi 49. Sayısı

Alan: Tür: Hakemli Dergi
Almanya'da Sosyal Hizmetler Eğitiminin Özellikleri Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1304-0103
E-ISSN 2548-0405
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Ali SEYYAR
Kurum(lar)
Görüntülenme 648
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
Almanya'da Sosyal Hizmetler Eğitiminin Özellikleri
Özet

Bu makalenin birinci bölümünde konunun önemini ve boyutunu gün ışığına çıkartmak maksadıyla modern sosyal hizmetlerin temel esaslarını ve fonksiyonel özelliklerinin yanında sosyal sorunların sosyal politikalar ve sosyal hizmetler üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. Uygulamaya dönük müşteri odaklı sosyal hizmetlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi açısından bu sosyal alanda sürekli olarak yenilenmesi gereken bir eğitim sistemine ihtiyaç vardır. Bundan dolayıdır ki, ikinci bölüm, örgün eğitim düzeyindeki Alman meslek okulları, Meslek Yüksek Okulları ve Üniversitelerdeki sosyal hizmetler eğitim modeli ve öğretim sisteminin yapısı ve organizasyonunu ele alarak, inceleyecektir. Üçüncü bölümde ise sosyal hizmetler alanında ortaya çıkmakta olan bazı yeni mesleklerin eğitim yapısı ve özellikleri tanıtılacaktır.