Hastane Öncesi Dergisi 3. Sayısı (4/2017)

Alan: Tür: Hakemli Dergi
6331 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ YÜRÜRLÜLÜK ERTELENMESİNİN KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRILMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 2548-1215
E-ISSN 2548-1215
Periyod 6 ayda bir yayınlanır
Dosya Sayıyı İndir
Makale Bilgileri
Yazar(lar)
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
6331 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ YÜRÜRLÜLÜK ERTELENMESİNİN KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRILMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özet

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ile belirtilen istisnalar hariç kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler de dahil tüm istihdam edilenler kapsam içerisine alınmış yeni yükümlülükler getirilmiştir. Kamuda İSG Uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma zorunluluğunu da içeren 6. ve 7.ci maddelerinin yürürlük tarihi, 6495 sayılı kanunla önce 01.07.2016, daha sonra da 6745 sayılı kanun ile 01.07.2017 tarihine ertelenmiştir. Ancak kanunun diğer maddeleri 30.12.2012 tarihi itibarıyla kamu kesimi için de yürürlüğe girmiştir. Kamuya ait iş yerlerinde ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde yürürlükte olan maddeler ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmediği ve kanunun 01.07.2017 tarihine ertelendiği şeklinde bir algı oluştuğu görülmektedir. Kamu çalışanları risk altında olup, kamu yöneticilerinin de işveren sıfatı ile idari, hukuki ve cezai sorumlulukları bulunmaktadır. Bu çalışmada, kanunun 6. maddesinin yürürlük tarihlerinin ilk hali ile 2016 yılı ve 2017 yılına ertelemesi durumu irdelenmiş, kıyaslanmış, ortaya çıkan sonuçlar ve yükümlülükler kamu açısından değerlendirilmiştir. Kamuda kanunun uygulanmasında genel olarak yanlış ve farklı uygulamalar yapıldığı ve belirsizlik olduğu görülmüştür. Çalışmada bu belirsizlikler ve yanlış uygulamalar ortaya konmuştur. 

193