Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 2005 Yılı 1. Cildi 49. Sayısı

Alan: Tür: Hakemli Dergi
4447 Sayılı Kanuna Göre İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşulları Makalesi

Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN 1304-0103
E-ISSN 2548-0405
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Abdurrahman Benli
Kurum(lar)
Görüntülenme 397
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
4447 Sayılı Kanuna Göre İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşulları
Özet

Birey açısından işsizlik, sosyal ve ekonomik olumsuzluklara neden olmaktadır. Sosyal anlamda işsizlik, bir yandan toplumdan dışlanmaya varan sonuçları beraberinde getirirken, diğer yandan bireyin ekonomik açıdan bağımsızlığını yok etmektedir. İşsizliği önleyici veya onun olumsuzluklarını giderici politikalar geliştirilmiş, bu politikaların bir kısmı doğrudan işsizliği önlemeye yönelik aktif istihdam politikaları olarak ortaya çıkmış, bir kısmı ise  işsizlikten doğan sosyal ve ekonomik olumsuzlukları gidermeye yönelik pasif istihdam politikaları olarak gelişme göstermiştir. İnceleme konumuz olan işsizlik sigortası bu anlamda pasif bir istihdam politikası olarak sosyal güvenlik sistemlerinin içerisinde yer almıştır. Nitekim bu çalışmada İşsizlik sigortasının doğuşu kısaca ele alınmış ve işsizlik ödeneği özel olarak incelenerek bu ödeneğe 4447 sayılı kanuna göre hak kazanmanın şartları incelenmiştir.