Alan: Tür: Hakemli Dergi
2008 VE 2012 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİN TÜRK YAZILI BASININDA SUNUMU Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) FATMA NİSAN
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
2008 VE 2012 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİN TÜRK YAZILI BASININDA SUNUMU
Özet

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin başkanlık seçimleri her dönemde dünyanın gündem konusu olmuştur. 2008 yılında bir siyahın Beyaz Saray’a aday olması, dünyanın dikkatini ABD’ye yöneltmesine neden olmuştur. Bu siyah, başkan olduktan sonra tarihe geçecek olan Barack Hüseyin Obama’dır. Obama’nın 2008 seçimlerinden galip çıkıp Beyaz Saray’daki siyah renkli başkan olması, ABD açısından ‘tarihi bir devrim’ olarak nitelendirilmiştir. Obama, 2012 seçimlerinde de tekrar aday olmuş ve bu seçimleri de kazanarak ikinci kez ABD başkanı olmuştur. Obama, zaferle çıktığı her iki seçim de tüm dünyanın olduğu kadar Türkiye’nin de gündemini işgal etmiştir. Bu çalışmanın amacı; 2008 ve 2012 ABD Başkanlık seçimlerinin Türk basınını temsilen seçilen gazetelerin birinci sayfalarında yer bulma sıklığı, sayfadaki konumu, gazetelerin konuya yaklaşımının analiz edilmesidir. Çalışmada her iki dönemin basında yer alış şeklinin karşılaştırması yapılmıştır. 2008 ve 2012 ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye’deki yazılı basında nasıl ve hangi farklılıklarla yansıtıldığı çalışmanın temel sorusunu oluşturmaktadır. Her seçim döneminin 20 günlük süreçlerinin incelendiği çalışmada nitel ve nicel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, Türk ve Amerikan ilişkilerini belirleme ve ABD seçimlerinin Türk basınında nasıl yer aldığını görme açısından önemlidir. Çalışmanın bulgularına göre, Türk basının hem 2008 hem de 2012 seçimlerine genel anlamda ilgi gösterdiği görülmüştür.