Alan: Tür: Hakemli Dergi
2008 VE 2012 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİN TÜRK YAZILI BASININDA SUNUMU Makalesi

Arşiv
Sayı bulunamadı!
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Yrd. Doç. Dr. Fatma NİSAN
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
2008 VE 2012 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİN TÜRK YAZILI BASININDA SUNUMU
Özet

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin başkanlık seçimleri her dönemde dünyanın
gündem konusu olmuştur. 2008 yılında bir siyahın Beyaz Saray’a aday olması, dünyanın
dikkatini ABD’ye yöneltmesine neden olmuştur. Bu siyah, başkan olduktan sonra tarihe geçecek
olan Barack Hüseyin Obama’dır. Obama’nın 2008 seçimlerinden galip çıkıp Beyaz Saray’daki
siyah renkli başkan olması, ABD açısından ‘tarihi bir devrim’ olarak nitelendirilmiştir. Obama,
2012 seçimlerinde de tekrar aday olmuş ve bu seçimleri de kazanarak ikinci kez ABD başkanı
olmuştur. Obama, zaferle çıktığı her iki seçim de tüm dünyanın olduğu kadar Türkiye’nin de
gündemini işgal etmiştir. Bu çalışmanın amacı; 2008 ve 2012 ABD Başkanlık seçimlerinin Türk
basınını temsilen seçilen gazetelerin birinci sayfalarında yer bulma sıklığı, sayfadaki konumu,
gazetelerin konuya yaklaşımının analiz edilmesidir. Çalışmada her iki dönemin basında yer alış
şeklinin karşılaştırması yapılmıştır. 2008 ve 2012 ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye’deki
yazılı basında nasıl ve hangi farklılıklarla yansıtıldığı çalışmanın temel sorusunu oluşturmaktadır.
Her seçim döneminin 20 günlük süreçlerinin incelendiği çalışmada nitel ve nicel içerik analizi
yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, Türk ve Amerikan ilişkilerini belirleme ve ABD seçimlerinin
Türk basınında nasıl yer aldığını görme açısından önemlidir. Çalışmanın bulgularına göre, Türk
basının hem 2008 hem de 2012 seçimlerine genel anlamda ilgi gösterdiği görülmüştür.

193